Over LIFT

Wat is LIFT?

LIFT is het online Informal Investing platform van ING. Via LIFT bieden wij Informal Investors de mogelijkheid om in contact te komen met jonge snelgroeiende ondernemingen die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal, netwerk en expertise. Je bepaalt zelf of je in de onderneming investeert en onder welke voorwaarden. ING raadt aan zelf het nodige onderzoek te verrichten naar de onderneming en geeft geen advies over een eventuele investering. Ook kun je je via LIFT inschrijven voor onze regionale bijeenkomsten waar deze ondernemers zich presenteren.

Voor wie is LIFT?

Wil je ambitieuze ondernemers steunen door in hun bedrijf te investeren? Niet alleen met risicodragend kapitaal, maar ook met kennis, netwerk en ervaring? Via ING Informal Investing help je jonge snelgroeiende ondernemingen hun plannen te realiseren.

Je bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of je binnen de doelgroep van Informal Investing valt. Je valt binnen de doelgroep voor Informal Investing als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Je hebt:

Let op: het is mogelijk dat de onderneming geen prospectus algemeen verkrijgbaar stelt dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (“AFM) en dat de aanbieding niet onder toezicht staat van de AFM. Ook is er mogelijk geen sprake van een vergunningplichtige activiteit van de onderneming.

Welk risico loop ik met LIFT?

Het is goed om te weten dat er aan Informal Investing ook risico’s verbonden zijn. Het gaat bij Informal Investing om jonge ondernemingen die kapitaal nodig hebben. Investeringen in dergelijke ondernemingen kunnen minder renderen dan je had verwacht of zelfs tot volledig verlies leiden (bijv. bij faillissement). Daarom moet je in staat zijn de risico’s financieel te dragen. Gezien het hoge risicoprofiel van deze investeringen raden wij je aan om maximaal 10% van je vrij belegbaar vermogen hiervoor te gebruiken. De voorwaarden voor investeren verschillen per onderneming. De investeringen hebben een illiquide karakter en zijn dus niet eenvoudig te verkopen. Ook kunnen eventueel verkregen aandelen verwateren bij een nieuwe uitgifte . Het is belangrijk om Informal Investing altijd te bezien in het licht van je totale beleggingsportefeuille en jouw beleggingsprofiel. Denk hierbij aan een goed gespreide portefeuille (diversificatie) en dat de investering moet passen bij je kennis & ervaring met deze vorm van investeren, je doelstellingen, horizon, financiële positie en risicobereidheid.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de Informal Investing dienstverlening is het van belang dat je op de hoogte bent van de voorwaarden. Hierin staan onder andere de risico’s en doelgroep vereisten van deze dienstverlening beschreven. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden – Informal Investing.

Meer weten?

Wil je meer informatie over LIFT? Neem dan contact op met je Private Banker. Nog geen klant van ING Private Banking? Neem dan contact op met Ruud Bruggeman, Directeur Informal Investing & Financial Structuring op 06 30696882 of mail naar informal.investing@ing.nl.